O Nas

Firma ChemIn oferuje opracowywanie oraz wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach chemii kosmetycznej, farmaceutycznej, przemysłowej i innych. Wykorzystujemy przy tym metody chromatograficzne, spektrofotometryczne i inne.

Ponadto firma oferuje szeroki asortyment analiz podstawowych obejmujących badania gęstości cieczy, pH, lepkości dynamicznej, napięcia powierzchniowego, kąta zwilżania, liczby kwasowej i jodowej i wiele innych.

Firma wykonuje analizy produktów chemicznych w oparciu o normy i standardy europejskie. Możliwe jest wykonywanie analiz w oparciu o metody przedstawione przez klientów.

Firma ChemIn zajmuje się również realizacją projektów badawczych z zakresu opracowywania receptur produktów chemii gospodarczej, kosmetycznej, przemysłowej, samochodowej i innych.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

Aparatura

  • Precyzyjny tensjometr procesorowy, Kruss/K100 (aparat wyposażony w szalkę o średnicy 7 cm, dzięki czemu obserwuje się brak efektu ścianek na wartość mierzonego napięcia powierzchniowego)
  • Aparat do pomiaru kąta zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli, Kruss/ DSA 100
  • Spektrofotometr UV-VIS, THERMO ELECTRON CO./Nicolet Evolution 600
  • Zestaw do miareczkowania konduktometrycznego i potencjometrycznego, Radiometer Analytical/ TitraLab870/10-25
  • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym, THERMO ELECTRON CO./Finnigan Focus PolarisQ
  • Chromatograf gazowy dwukanałowy z autosamplerem, THERMO ELECTRON CO./Trace GC Ultra
  • Chromatograf cieczowy HPLC, WATERS/pompa 600, autosampler 717plus, detector 2996