Badania Mikrobiologiczne

Oferta obejmuje badania kosmetyków:

 • Testy obciążeniowe (testy konserwacji).
 • Całkowita liczba tlenowych drobnoustrojów mezofilnych.
 • Pseudomonas aeruginosa.
 • Candida albicans.
 • Staphylococcus aureus.

Oferta obejmuje badania żywności:

 • Escherichia coli.
 • Escherichia coli NPL.
 • Ogólna liczba drobnoustrojów.
 • Enterobacteriaceae.
 • Staphyloccocus aureus.
 • Staphyloccocus aureus NLP.
 • Liczba drożdży i pleśni.
 • Listeria monocytogenes.
 • Salmonella.
Skontaktuj się z nami