Chemia Przemysłowa i Gospodarcza

Oferujemy szeroki zakres badań artykułów z zakresu chemii przemysłowej, na przykład badania klejów, żywic, farb, tłuszczy oraz surowców do ich produkcji. Ponadto firma posiada możliwość analiz produktów chemii gospodarczej, w tym między innymi środków czyszczących, płynów, proszków do prania.

I. Badania fizykochemiczne:

 • Lepkość
 • Gęstość
 • pH
 • Rozpuszczalność
 • Zawartość wody i substancji lotnych
 • Zawartość wolnych alkaliów
 • Zawartość wolnych alkaliów żrących
 • Sucha pozostałość
 • Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe
 • Kąt zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice oraz drewnie
 • Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna
 • Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego
 • Liczba kwasowa
 • Liczba nadtlenkowa
 • Liczba jodowa
 • Liczba zmydlania

II. Analizy jakościowe i ilościowe (metody spektorofometryczne, chromatograficzne):

 • Związki powierzchniowo czynne (anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne)
 • Konserwanty (parabeny, phenoxyetanol, kwas benzoesowy i inne)
 • Barwniki
 • Filtry UV
 • Chlorki
 • Izocyjaniany w piankach poliuretanowych
 • Kwasy tłuszczowe
 • Inne

III. Badania na zawartość metali ciężkich: As, Cd, Pb, Hg

Skontaktuj się z nami