Przemysł Kosmetyczny

Firma oferuje szeroki wachlarz analiz z zakresu chemii kosmetycznej. Przedmiotem badań są gotowe produkty typu szampony, mydła, płyny do mycia, kremy jak również surowce kosmetyczne.

I. Badania fizykochemiczne:

 • Lepkość
 • Gęstość
 • pH
 • Rozpuszczalność
 • Rodzaj emulsji
 • Zawartość wody i substancji lotnych
 • Zawartość wolnych alkaliów
 • Zawartość wolnych alkaliów żrących
 • Sucha pozostałość
 • Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe
 • Kąt zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice oraz drewnie
 • Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna
 • Zdolność pianotwórcza i wskaźnik trwałości piany
 • Liczba kwasowa
 • Liczba nadtlenkowa
 • Liczba jodowa
 • Liczba zmydlania

II. Badania stabilności kosmetyków i kompatybilności masy z opakowaniem

III. Analizy jakościowe i ilościowe (metody spektorofometryczne, chromatograficzne):

 • Związki powierzchniowo czynne (anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne)
 • Konserwanty (parabeny, phenoxyetanol, kwas benzoesowy i inne)
 • Barwniki
 • Filtry UV
 • Pantenol
 • Chlorki
 • Witaminy rozpuszczalne w wodzie B,C,
 • Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A,E,K
 • Kwasy tłuszczowe
 • Inne

IV. Surowce roślinne:

 • Polifenole
 • Flawanole
 • Proantocyjanidyny
 • Katechiny
 • Oznaczanie substancji czynnych

V. Badania na zawartość metali ciężkich: As, Cd, Pb, Hg

VI. Przygotowanie dokumentacji przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek

Skontaktuj się z nami